دانلود آهنگ با کیفیت (320)

دانلود آهنگ با کیفیت (128)Download New Song By Zakhmi Called Risk

متن آهنگ ریسک از زخمیزخمی


رو ریتم

ها


پل نبود باید ریسک میکردم

نوک مدادمو تیز میکردم

لش یه گوشه فرو تو فکرهمش

بعدم،عقده هامو لیست میکردم

روزا دیر با گله بزا

شبا با گرگا چیل میکردم

قفل بودم رو رفتار آدما

که اصن اینا دنبال چی میگردن

مهم نیست

ندیدم یه روز خوش

مهم اینه

زخمی عقده هاشو سه سوته کشت

سلامتی اون شاخه خشک

که فهمید بدون پول باید بکنه رشد

تلخه ولی وقعیت داره

احساسی ولی واقع بینم آره

دیدم و آره

میگم و آره

هدفم ته چاهم باشه میرم و آره
کروس

بوی جنگ بوی ریسک میاد

بوی جنگ بوی ریسک

توی خونه

بوی ریسک میاد


بوی جنگ بوی ریسکزخمی


کل کارو کل بارو

خر کش میبرم کل راهو

جنگ هارو گوله هارو

پرواز میکنم کل راهو

نیست خیالی که گود دور چشام

خون پاشیده تو کشمکشام

جاش یاد گرفتم درمونش چیه

باید رد بدم وقتی زیادیه فشار

پس

میخونم واسه اون که اعتبارش لباسش نیس

فکر اینکه بهش چی بماسه نیس

میخونم واسه اونکه به همه حواسش هست

ولی به خودشو زندگی حواسش نیست

همون که اگه راهش پر ریسک نباشه نیست

بی عقده بی کینه

ساده پیچیده

یه بمب خنثی که برای کشتن نیس

ولی بد جوری ترکیده
کروس

بوی جنگ بوی ریسک میاد

بوی جنگ بوی ریسک

توی خونه

بوی ریسک میاد


بوی جنگ بوی ریسک
رو ریتم

ها


پل نبود باید ریسک میکردم

نوک مدادمو تیز میکردم

لش یه گوشه فرو تو فکرهمش

بعدم،عقده هامو لیست میکردم

روزا دیر با گله بزا

شبا با گرگا چیل میکردم

قفل بودم رو رفتار آدما

که اصن اینا دنبال چی میگردن

مهم نیست

ندیدم یه روز خوش

مهم اینه

زخمی عقده هاشو سه سوته کشت

سلامتی اون شاخه خشک

که فهمید بدون پول باید بکنه رشد

تلخه ولی وقعیت داره

احساسی ولی واقع بینم آره

دیدم و آره

میگم و آره

هدفم ته چاهم باشه میرم و آره
کروس

بوی جنگ بوی ریسک میاد

بوی جنگ بوی ریسک

توی خونه

بوی ریسک میاد


بوی جنگ بوی ریسکزخمی


کل کارو کل بارو

خر کش میبرم کل راهو

جنگ هارو گوله هارو

پرواز میکنم کل راهو

نیست خیالی که گود دور چشام

خون پاشیده تو کشمکشام

جاش یاد گرفتم درمونش چیه

باید رد بدم وقتی زیادیه فشار

پس

میخونم واسه اون که اعتبارش لباسش نیس

فکر اینکه بهش چی بماسه نیس

میخونم واسه اونکه به همه حواسش هست

ولی به خودشو زندگی حواسش نیست

همون که اگه راهش پر ریسک نباشه نیست

بی عقده بی کینه

ساده پیچیده

یه بمب خنثی که برای کشتن نیس

ولی بد جوری ترکیده
کروس

بوی جنگ بوی ریسک میاد

بوی جنگ بوی ریسک

توی خونه

بوی ریسک میاد


بوی جنگ بوی ریسک