دانلود آهنگ با کیفیت (320)

دانلود آهنگ با کیفیت (128)


متن آهنگ هانیبال از نیما نیموشب ب بچه بگو به من بگن وروجک

ب ب  بچها بگو به من بگن وروجک

ب ب  بچها بگو بم بگن وروجک

ب ب  بچها بگو بم بگن وروجک

ب ب  بچها بگو به من بگن وروجک

ب ب  بچها بگو به من بگن وروجک

ب ب  بچها بگو به من بگن وروجک


میگیری چی میگم وروجک

میگیری چی میگم وروجک

میگیری چی میگم وروجک

میگیری چی میگم وروجک

میگیری که چی میگم وروجک توروجک آه

میگیری که چی میگم وروجک توروجک 


ورس 1


پرواز رو ابرا سریعتر از یه جت

تو موتور فکمون قراره قوی ترم بشه

پس میبندیم ردی مدی فست رپو

جنگی وقتی تحریکم میکرد می

دوباره منمو قلمو  فشار پام پدال گازو

توربو اعین پانامرا

توهم کنار خیابون دیگه نمونده اعصاب برام

نمیکنم فار مزاخ سیکتیر پلیز

سه قلمو دوس دارم وید فیت لیریگ

لفتش نمیدیم مثل میگ میگ میریم

هر روز متوالی کار ریتمیک میدیم

این یعنی ابتکار تو هیپ هاپ

بوده فل ودائه میاد

این یعنی من یعنی افتخار ایران

نه اون قصه ها تو فیلما

تلوزیون فراماسون ، تبلیغات دروغ کراک و شیشه ترامادول ،تفریحات سقوط


من دنبال یه چیز دیگم نه نمیگم

جون گرگا زیاد شدن دورو ورم بی شک

که البته تو خلوتشون چرند میگن راجع بهمون

اینه که میدونم به کار خودم واردم

واقعا خیلی اختلافه بینمون

چون زمین گفته دیگه پیدا نمیکنم عینتون

جهانو میگیرم دستمون

یالا بده دس تکون

حال نکردی دیگه نیا سمتمون

ما طرف هدفیم پ تلافی بیخوده

چون که موزیکامونه که همه رو روانی میکنه

حتی جهانی میکنه مارو مثال فیفا

ببین بزودی میرسه آرمان یگانه هیپ هاپ

صدای ما میرسه به گوش اونوریا

پ تو حواستو جمع کن که روبه روم ندی گاف

حتی اگه رو فاز شری کلی تلی هرچقدر تلخ باشی

نوش جونمی باز

با ساعت کاری مینویسیم

تو اوقات فرغاتم

یه چی تو وجودمه مثل جنون ادواری

منو میتونی صدا کنی جناب هانیبال

منو میتونی صدا کنی جناب هانیبال

جناب هانیبال جناب هانیبال

جناب هانیبال جناب هانیبال

جججج جناب هانیبال

بزودی میرسه آرمان یگانه هیپ هاپ

بزودی میرسه آرمان یگانه هیپ هاپ


ورس 2

ماهم پولو تزریق توی شاهرگو

دیدی جات توی رپ نیست

دنبالم بدو چون چون که ما قول فصلیم شاه روی زمین

پاسبون عرش میشه خالتور تسلیم

توی تریکو جام ما کارخونه زدیم

دیدی که چه راحت نابودت کردیم

توی چهار چوب من هیچ جاسوسی پس نیست

حرفام داغ بوده پس جیز دس نزن بهش

با هرقدم شکل میگیره کمپانی

کی دیده جز ما ریتمو بتونه قورت بده

کلید ولتاژیم فریک تریپ نو بادی

ولی منم که میخونم **دوباره دیوونه میکنم* سر یه ورس

یه کام سنگین تا ماهواره مال ما شه

ودائه رفتیم شاهکار پاره پاره

نظاره گریم تو ساختار کارو بارت

لباس رزمیتو داستان کامل کاور

ببین نیموش تورو بیست دور

مثل سیب ترش خورد

عکسشو دیدی روی بیلبرد

رپ چیو برو پینگ پونگ

انقد نیا فاز کینگ کونگ

کار میدیم تاک تیکی با فیدی پاس میشی

آنتریک داش باز.میگی حالی نیس

حالگیری کاری نی باند پیچی کاربیتی

واسه مغزت تو میخوری کافی میکس

نزن تو فک الکی چونکه رپتو دیدیم

تو ت تکو تنهایی ولی ما همیشه یه تیمیم

حالا برو کنار بذا تا باد بیاد چو چونکه

میریم بگم باز باز لیریک لیریک